MARKET i SKŁAD BUDOWLAMY - ZTH Włodaczyk Limanowa - kamienie, kruszywa, wyroby stalowe i zbrojeniowe oraz opał
KONTAKT SKŁAD
ZTH Włodarczyk
Koszarska 4
34-651 Limanowa

Czynne:
7:00-16:00 - dni robocze
7:00-13:00 - w soboty

Telefony:
18 337 61 05
18 337 61 04
wew. 10 i 11, fax 30

Internet
:
zthwlodarczyk@wp.pl
www.zth-wlodarczyk.pl
INFORMACJESotiko - Internet for You!
  • Bielik Trzuskawicki
    Bielik Trzuskawicki
  • Wapno hydratyzowane
    Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane - otrzymuje się w wyniku hydratyzacji wapna palonego (reakcji z wodą). Głównym jego składnikiem jest wodorotlenek wapnia Ca(OH)2.

Wapno hydratyzowane stosowane jako dodatek do zapraw murarskich i tynkarskich może być bezpośrednio na budowie dodane do mieszanki cementu, piasku i wody. Dzięki swoim właściwościom nadaje zaprawom niepowtarzalne cechy i właściwości.

Dzięki stosowaniu wapna uzyskujemy w zaprawie:
• poprawę urabialności
• poprawę przyczepności do podłoża
• poprawę więźliwości wody
• opóźnianie czasu wiązania zaprawy
• poprawę izolacyjnościcieplnej
• zdolność do samoleczenia mikropęknięć
• zapewnienie szczelności muru w czasie jego eksploatacji)
• zdolność do odkształcania się zaprawy pod wpływem zewnętrznych obciążeń
• regulację wilgotności murów
• ograniczenie możliwości powstawania wykwitów solnych
• ograniczenie wystpienia grzybów

Zastosowanie:
- w budownictwie do zapraw murarskich i tynkarskich
- w przemyśle do produkcji: gumy jako wypełniacz, w przemyśle kosmetycznym jako nośnik, w przemyśle tłuszczowym do rafinacji tłuszczów organicznych, przy produkcji benzyny syntetycznej, przy uszlachetnianiu wody pitnej, przy zmiękczaniu wody kotlowej, w oczyszczalniach ścieków.

Oferujemy wapno hydratyzowane w workach po 30kg (paleta 900kg)

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi produktami, prosimy o kontakt lub odwiedzenie naszego marketu.

Składając Zapytanie ofertowe prosimy określić Państwa potrzeby, nazwę produktu lub urządzenia, którym są Państwo zainteresowani, jak również wszelkie uwagi dotyczące producenta, warunków dostawy, terminów, ilości i kolorystyki. Postaramy się udzielić odpowiedzi na Państwa zapotrzebowanie.

Godziny otwarcia:
od 7:00 do 17:00 - w dni powszednie
od 7:00 do 13:00 - w soboty

Telefony:
Centrala: 18 337 61 05, 337 61 04

Skład: wew. 10 i 11, fax 30

Market: wew. 16

Internet:
zthwlodarczyk@wp.pl
www.zth-wlodarczyk.pl


Zakład Transportu i Handlu
Marian Włodarczyk

ul. Koszarska 4
34-651 Limanowa

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

MARKET i SKŁAD BUDOWLAMY - ZTH Włodaczyk Limanowa - kamienie, kruszywa, wyroby stalowe i zbrojeniowe oraz opał
KONTAKT MARKET
ZTH Włodarczyk
Koszarska 4
34-651 Limanowa

Czynne:
7:00-16:00 - dni robocze
7:00-13:00 - w soboty

Telefony:
18 337 61 05
18 337 61 04
wew. 16

Internet
:
zthwlodarczyk@wp.pl
www.zth-wlodarczyk.pl