MARKET i SKŁAD BUDOWLAMY - ZTH Włodaczyk Limanowa - kamienie, kruszywa, wyroby stalowe i zbrojeniowe oraz opał
KONTAKT SKŁAD
ZTH Włodarczyk
Koszarska 4
34-651 Limanowa

Czynne:
7:00-16:00 - dni robocze
7:00-13:00 - w soboty

Telefony:
18 337 61 05
18 337 61 04
wew. 10 i 11, fax 30

Internet
:
zthwlodarczyk@wp.pl
www.zth-wlodarczyk.pl
INFORMACJESotiko - Internet for You!
 • Agat
  Agat
 • Fenix
  Fenix
 • Gobi N
  Gobi N
 • Gotika
  Gotika
 • Kalahari N
  Kalahari N
 • Kalahari ton
  Kalahari ton
 • Luna
  Luna
 • Mars
  Mars
 • Ochra
  Ochra
 • Ochra ton
  Ochra ton
 • Orion N
  Orion N
 • Alfa
  Alfa
 • Pegaz N
  Pegaz N
 • Rubin
  Rubin
 • Rustika
  Rustika
 • Sahara
  Sahara
 • Sahara cieniowana
  Sahara cieniowana
 • Sahara miodowa
  Sahara miodowa
 • Sahara ton
  Sahara ton
 • Solar
  Solar
 • Starobrowarna
  Starobrowarna
 • Starogorzelna
  Starogorzelna
 • Antika
  Antika
 • Staropiwniczna
  Staropiwniczna
 • Supernova
  Supernova
 • Syriusz cieniowany
  Syriusz cieniowany
 • Tajga
  Tajga
 • Texas
  Texas
 • Tybet cieniowany
  Tybet cieniowany
 • Tytan N
  Tytan N
 • Wega N
  Wega N
 • Arizona
  Arizona
 • Bursztyn
  Bursztyn
 • Carbon
  Carbon
 • Cherry
  Cherry
 • Classic
  Classic
 • Colorado
  Colorado
 • Etna
  Etna

CRH

Cegły klinkierowe to doskonały materiał na trwałe i eleganckie wykończenie elewacji budynku. CRH plc jest obecny w Polsce od 1995 roku, a jednym z segmentów jego działania jest branża ceramiki budowlanej.

 

ZASADY LICOWANIA MURÓW CEGŁĄ KLINKIEROWĄ

Warstwa elewacyjna może być wznoszona łącznie z murem lub po wykonaniu murów nośnych. Ze względu na szczególną staranność i czystość wymaganą podczas prac z użyciem cegieł klinkierowych, zalecamy układanie licówki po wykonaniu warstwy nośnej muru. Cegła klinkierowa powinna opierać się na wystającej części fundamentu lub wieńca stropowego i powinna być połączona z murem nośnym bednarką lub drutem zbrojeniowym w ilości ustalonej przez projektanta.

 

MAGAZYNOWANIE

Cegły klinkierowe magazynuj na placu budowy w miejscu nie narażonym na zabrudzenie spoiwami, zaprawami, mieszanką betonową. Substancje spowodują trwałe, trudne lub niemożliwe do usunięcia plamy.

 

WYKONANIE ZAPRAWY

Na poszczególne partie elewacji stosuj cegły tylko z jednej partii produkcyjnej. Stosuj gotowe zaprawy murarskie. Przygotowanie zaprawy polega na dodaniu do suchej mieszanki odpowiedniej ilości wody. Zaprawę wykonaj zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się na worku. Podczas pracy nie dodawaj do zaprawy dodatkowej ilości wody, gdyż mogą wystąpić różnice kolorystyczne. Do samodzielnego przygotowania zaprawy stosuj cement bez dodatków oraz plastyfikator zastępujący wapno. Uwaga! Zastosowanie wapna może spowodować powstawanie białych zacieków.

 

MUROWANIE

 • W trakcie murowania zawsze mieszaj cegły z kilku palet.
 • Do murowania używaj czystych narzędzi i sprzętu. Na stanowisku utrzymuj ład i porządek.
 • Wszelkiego rodzaju zabrudzenia natychmiast bezwzględnie usuń.
 • Nie muruj w czasie deszczu i mrozu. Nie dopuść do wypłukiwania zaprawy ze spoin na lico muru.
 • Nowo wzniesiony mur na 14 dni zabezpiecz przed zawilgoceniem przez ofoliowanie.

 

WYKONANIE SPOIN

 • Murowanie i spoinowanie moze być wykonane przy użyciu tej samej zaprawy, jeżeli jest to zaprawa do jednoczesnego murowania z wykonaniem spoin. Zaprawa musi mieć postać plastyczną.
 • Spoiny pionowe i poziome powinny dobrze przylegać do cegły. Resztki zaprawy, które wystąpiły ze spoin, usuń.
 • Natychmiast po stężeniu zaprawy spoinę wyrównaj kielnią spoinówką.
 • Spoinowanie wykonuj od góry do dołu.

 

CZYSZCZENIE ELEWACJI

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, które wystąpiły na licu podczas murowania i fugowania, natychmiast bezwzględnie usuń metodą suchą. Nie dopuść do wiązania zaprawy na powierzchni licowej cegły. Nie stosuj środków do impregnacji cegły.

 

DANE TECHNICZNE:

 

producent: GOZDNICA

klasa wytrzymałości: 35

nasiąkliwość: do 6%

 

 

Zapotrzebowanie:

 

wymiar RF: 51 [szt/m2]

wymiar NF: 49 [szt/m2]

 

 

 

Wielkość wymiaru RF:

cegła - 250 x 120 x 65 mm

połówka - 250 x 55 x 65 mm

 

 

 

Wielkość wymiaru NF:

cegła -240 x 115 x 71 mm

połówka - 240 x 55 x 71 mm

 

 

Ilość sztuk na palecie:

 

 

Wymiar RF:

424 - cegły perforowane

424 - cegły pełne

600 - cegły połówkowe

420 - kształtki OW1, OW2

 

 

Wymiar NF:

376 - cegły perforowane

376 - cegły pełne

572 - cegły połówkowe

420 - kształtki OW1, OW2

 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi produktami, prosimy o kontakt lub odwiedzenie naszego biura.

Godziny otwarcia:
od 7:00 do 16:00 - w dni powszednie
od 7:00 do 13:00 - w soboty

Telefony:
Centrala: 18 337 61 05, 337 61 04

Skład: wew. 10 i 11, fax 30

Market: wew. 16

Internet:
zthwlodarczyk@wp.pl
www.zth-wlodarczyk.pl


Zakład Transportu i Handlu
Marian Włodarczyk

ul. Koszarska 4
34-651 Limanowa

MARKET i SKŁAD BUDOWLAMY - ZTH Włodaczyk Limanowa - kamienie, kruszywa, wyroby stalowe i zbrojeniowe oraz opał
KONTAKT MARKET
ZTH Włodarczyk
Koszarska 4
34-651 Limanowa

Czynne:
7:00-16:00 - dni robocze
7:00-13:00 - w soboty

Telefony:
18 337 61 05
18 337 61 04
wew. 16

Internet
:
zthwlodarczyk@wp.pl
www.zth-wlodarczyk.pl